Executive officers

Fiscal Year 2022 and 2023
Advisor Kazumichi YANAGISAWA(Sinshu University)
Kiyoshi KANAMURA(Tokyo Metropolitan University)
Kiyoshi ITATANI (Professor Emeritus at Sophia University)
Emeritus chairman Kimihiro YAMASHITA(Professor Emeritus at Tokyo medical and Dental University)
Director
Chairman Toshihiro KASUGA
Vice Chairman Hidetoshi SATO
Vice Chairman Kazuaki HASHIMOTO
Hirokazu NAKAYAMA Hirotaka MAEDA Makoto SAKURAI Mamoru AIZAWA
Motohide MATSUDA Toshiyuki AKAZAWA Fumihitoro KAJI Shigeru SUGIYAMA
Takeshi TOYAMA Toshinori OKURA Takehiko NAKAJIMA
Office Nagoya Institute of Technology, Division of Advanced Ceramics
Councilor
Shu YIN Chikara OTSUKI Koichi KAJIWARA Takahiro KAWAI
Akiko OABATA Muneteru SAITHO Hidekazu TANAKA Jun-ichi HAMAGAMI
Hideshi MAKI Hiroaki ONODA Naoyuki MATSUMOTO Takeshi MORIGUCHI
Taishi YOKOI Naoya YOSHIDA Hideko MAEDA Takahiro TAKEI
Takeshi YABUTSUKA